Home Onderhoudsprogramma (AMP)
Onderhoudsprogramma / Aircraft Maintenance Program

Onderhoudsprogramma (AMP)
Een onderhoudsprogramma (AMP) is voor elk vliegtuig verplicht. Het AMP beschrijft alle taken die uitgevoerd moeten worden om het vliegtuig in luchtwaardige staat te houden (continuing airworthiness).
Er zijn twee situaties:

  1. Voor EASA regiem toestellen geldt vanaf 24 maart 2020 PART ML als onderdeel van de EASA regelgeving voor Continuing Airworthiness, (EU) 1321/2014
  2. Voor ANNEX I toestellen volgens de EASA BASIC regulation gelden de nationale regels. Voor PH geregistreerde zweefvliegtuigen zoals een Grunau Baby of GOE-IV geldt de Regeling Nationale Veiligheidsvoorschriften Luchtvaartuigen.

Kenmerken van een onderhoudsprogramma:
De kern van een AMP is een overzicht met alle noodzakelijke inspecties en onderhoudstaken die periodiek uitgevoerd moeten worden. Onderstaande tabel beperkt zich tot zweefvliegtuigen, die niet commercieel gebruikt worden (inclusief clubgebruik en introductievluchten tegen vergoeding). Details over het AMP staan in de bijlagen en in de brondocumenten van EASA en de Nederlandse overheid.

Tabel: Overzicht van de inhoud, overeenkomsten en verschillen EASA-AMP t.o.v. ANNEX I AMP

Kenmerk van het AMP EASA regiem AMP ANNEX I AMP
Type, registratie, serienummer JA JA
Gegevens Eigenaar JA JA
Actueel overzicht van Brondocumenten die periodieke onderhouds-taken beschrijven, inclusief AD’s JA
Nationale MD’s, NFL’s etc zijn niet verplicht.
JA
MD-NL’s verplicht
Basis voor AMP en beschreven Periodieke Inspecties

NB dit betreft vliegtuig en ALLE componenten inclusief niet veplichte items zoals kompas, FLARM, NAVI, ELT
• EASA Minimum Inspection program (MIP) of
• EASA MIP + aanvullingen of
• Gebaseerd op bron-documenten
   (DAH data + EASA publicaties, o.a AD’s)
Voor een Annex I zweefvliegtuig voldoet een Onderhoudsprogramma (AMP), dat door de houder wordt opgesteld en bijgehouden overeenkomstig de voorschriften van Part ML, onderdeel ML.A.302, van verordening (EU) nr. 1321/2014.
Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen hoofdstuk 5, paragraaf 1, artikel 33-2
Afwijken van Fabrikant (DAH) instructies mogelijk: JA, b.v. bij motoren en propellers. Door eigenaar te bepalen zonder opgave van reden, maar moet wel door ARC inspecteur geaccepteerd worden.
Zie voorbeelden PART ML en AMC/GM materiaal
NEE, alleen met toestemming van ILenT
Verantwoording voor afwijkingen van DAH aanbevelingen Eigenaar N.v.t.
Pilot Owner Mainenance (POM) JA,
ML.A.803
JA,
Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen, hoofdstuk 5, artikel 33 paragraaf 6, artikel 36
Geldig verklaren Eigenaar
GEEN kopie naar ILenT of CAMO/CAO
Eigenaar
Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen, hoofdstuk 5, o.a. artikel 33, paragraaf 1 en 5, artikel 35
Verplichting het AMP actueel te houden Eigenaar
Tenminste jaarlijks
Eigenaar
Tenminste jaarlijks
Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen, hoofdstuk 5
Verantwoording voor luchtwaardigheid Eigenaar Eigenaar
Te gebruiken formulieren EASA FORM AMP met EASA MIP of specifieke inspectie staat. Beschreven in bij PART ML en AMC/GM materiaal EASA FORM AMP met EASA MIP of specifieke inspectie staat. Beschreven in bij PART ML en AMC/GM materiaal.
Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen, hoofdstuk 5

  
ICA= Instructions for Continued Airworthiness
DAH= Design Approval Holder (fabrikant)
MEL= Minimum Equipment List (verplichte instrumenten volgens CS-22)
AMC / GM = Acceptable Means of Compliance / Guidance Material
BLA = Bijzondere Luchtvaart Aanwijzing (= nationale AD = airworthiness directive)
OAL = Onderhouds Aanwijzing Luchtvaartuigen. Alleen verplicht voor ANNEX I
MD-NL = Maintenance Directive van de Nederlandse Overheid. Alleen verplicht voor ANNEX I

Bijlagen en voorbeeld AMP’s volgens EASA PART ML
Onderstaande documenten zijn handig bij het maken van een AMP volgens EASA PART ML.
TIP Heb je al vaker een AMP gemaakt voor de KNVVL CAMO of weet je goed hoe een AMP in elkaar zit dan kan je beginnen met het bestuderen van de voorbeeld AMP’s. Uitleg bij de indeling van het EASA AMP vind je in het document PART ML AMP toelichting (achteraan).

Op basis van de “Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen” mag de eigenaar van een annex I toestel een AMP maken volgens ML.A.302 en dat AMP zelf goedkeuren.
Ook Pilot Owner Maintenance is toegestaan.
Er is dus geen verschil meer in het AMP voor EASA regiem toestellen en Annex I.