Home CAO
De KNVvL CAO

Met ingang van 1 december 2021 is de Combined Airworthiness Organisation (CAO) van de KNVVL afdeling zweefvliegen operationeel.
De CAO met nr NL.CAO.4403 verzorgt voor leden en aangesloten clubs de periodieke Airworthiness Reviews en afgifte van ARC’s (ARC= Airworthiness Review Certificate).
De vergunning van de CAO voor de afgifte van ARC’s geldt alleen voor toestellen die onder de EASA regelgeving vallen.
De wijze waarop de CAO voldoet aan de wettelijke eisen is beschreven in het handboek CAE (Combined Airworthiness Exposition).
Voor de afgifte van de ARC’s en het uitvoeren van de periodieke “airworthiness reviews” heeft de CAO vrijwilligers in dienst.
Deze vrijwilligers hebben de functie ARS (Airworthiness Review Staff). Nagenoeg elke club heeft één of meer ARS-functionarissen als lid.
Op deze website staan de documenten die voor leden en AR-staff (ARS) belangrijk zijn. Met vragen en suggesties ben je welkom.

OPMERKING:
Airworthiness Review Staff en leden zullen in de CAE geen informatie vinden over wettelijke eisen aan onderhoud, inspecties en luchtwaardigheid.
Deze zaken worden behandeld in EASA publicaties zoals de regelgeving voor continuing airworthiness (EU1321/2014, of actueel document), o.a. PART ML (eisen aan eigenaren m.b.t. luchtwaardigheid), PART 66 (eisen aan technici of AML houders), PART CAO (eisen aan een Combined airworthiness organisatie).
Deze documenten kan je vinden op de website van EASA bij tabblad regulations.

De CAO vergunning (NL.CAO.4403) is niet van toepassing op ANNEX I toestellen (toestellen die onder Nederlands recht vallen) en voor import- en exportkeuringen (inschrijven in het Luchtvaartuigregister bij aankoop uit het buitenland, respectievelijk uitschrijven bij verkoop naar het buitenland.
Om de Airworthiness Review Staff (ARS) van de CAO in de gelegenheid te stellen BVL verlengingskeuringen uit te voeren en import/export begeleiding te doen is er een bijlage opgesteld bij het CAE (handboek voor de CAO).
Dit document heet “CAE Annex I NL-065 revisie 4” (of nieuwer).
Een BVL verlenging of import/export activiteit dien je als ARS te doen namens het erkende bedrijf NL-065 met je ARS nummer (ARS-999).
In document CAE Annex I NL-065 (zie link hierboven) vind je in het hoofdstuk BVL-Inspecties welke keuringen je als ARS mag doen en welke formulieren je moet gebruiken. Dit zijn:

  • BVL Acceptatiekeuring / Afgifte ICAO-standaard-BVL
  • Speciaal BVL- voor een historisch luchtvaartuig en speciaal-BVL voor orphan aircraft
  • BVL verlengingsinspectie
  • BVL voor export / Exportinspectie


LET OP: Met invoering van revisie 4 van het handboek voor het erkende bedrijf NL-065 worden alleen nog de formulieren gebruikt die ILenT op haar site aanbiedt.
In “CAE Annex I NL-065 revisie 4” wordt beschreven welke ILenT formulieren je moet gebruiken en hoe je de actuele versies kan vinden.
Zorg ervoor dat je altijd de actuele formulieren van ILenT gebruikt.
Bij import/export kan je de Engelstalige varianten van de ILT formulieren gebruiken.
Zorg ervoor dat je voldoet aan de eisen die ILenT vermeld op haar formulieren (bijlagen zoals een koopcontract).

Voor ANNEX I gelden Nederlandse Wetten en regels, o.a. Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen (te vinden op de site van de Nederlandse overheid).