Home Onderhoudsprogramma
Wat is een onderhoudsprogramma?


Een onderhoudsprogramma, Aircraft Maintenance Programme (AMP), is een op basis van EASA Part-M opgesteld overzicht van periodiek aan een zweefvliegtuig te plegen onderhoudstaken. Eigenaren van (motor)zweefvliegtuigen dienen een onderhoudsprogramma op te stellen en te laten keuren door een AMP-inspecteur van de KNVVL CAMO. Met inwerkingtreding van Part-M is het opstellen van een onderhoudsprogramma verplicht voor alle luchtvaartuigen die vallen onder Part-M en een ICAO-standaard-BvL hebben. Het onderhoudsprogramma moet eveneens worden gebruikt voor zweefvliegtuigen zonder ICAO-standaard-BvL.

Iedere vliegtuigeigenaar moet er voor zorgen dat er een onderhoudsprogramma opgesteld wordt voor zijn vliegtuig. Het onderhoudsprogramma moet actueel gehouden worden. Het onderhoudsprogramma moet daarom minimaal eenmaal per jaar inhoudelijk gecontroleerd worden. inhoudelijk gecontroleerd worden. Omdat in elk vliegtuig componenten van verschillende fabrikanten zijn ingebouwd (bijvoorbeeld instrumenten of ontkoppelhaken) is een onderhoudsprogramma dus maatwerk per individueel zweefvliegtuig.

ILT Informatiepakket onderhoudsprogramma's


Op de website van ILT staat informatie over onderhoudsprogramma's.
Daar kan ook het Informatiepakket Onderhoudsprogramma's gedownload worden. Merk op: Deze informatie is niet bijgewerkt door ILenT. Zo kloppen de verwijzingen naar OAL’s niet meer.

LET OP: Het voorbeeld onderhoudsprogramma van ILT is een algemeen onderhoudsprogramma voor alle luchtvaartuigen. De KNVvL CAMO hanteert een onderhoudsprogramma wat toegespitst is voor (motor)zweefvliegtuigen, een voorbeeld kun je hier bekijken.

Zelf maken van het Onderhoudsprogramma


Het onderhoudsprogramma bestaat uit drie delen:

  1. De hoofdsectie
  2. De inspectiestaten
  3. De piloot-eigenaar taken
Het opstellen van de hoofdsectie is het meeste werk, dat worden ongeveer twee pagina’s. De inspectiestaten bestonden al onder de oude regelgeving, dus als je die digitaal hebt, kun je deze zo in een tweede sectie opnemen. De lijst met piloot-eigenaar taken bestaan uit vaste teksten die we voor jou voorbereid. Hieronder kun je drie lijsten met piloot-eigenaar taken downloaden:

Tot slot kun je hier een voorbeeld Onderhoudsprogramma voor de Speed Astir PH-1526 downloaden.

Publicaties m.b.t. regelgeving zijn hier te vinden.

Nieuwste versie van brondocumenten


In onderdeel 4 "Brondocumenten" van de hoofdsectie van het Onderhoudsprogramma (AMP) moet je aangeven wat de meest recente versie van het brondocument is. Voor de meest gangbare instrumenten, componenten, vliegtuig typen zijn die te vinden op de websites van de verschillende fabrikanten. Op de BGA website is nog een interessant overzicht van Type Certificaten (TCDS) van de meeste typen zweefvliegtuigen gepubliceerd.

Winter-instruments

Tost haken

Riemen

Gadringer Schroth
Autoflug / Am-safe

Goedkeuring van het Onderhoudsprogramma


Ieder zweefvliegtuig met een Nederlands BvL conform ICAO dient een goedgekeurd Onderhoudsprogramma te hebben. Tevens dient iedere wijziging van het Onderhoudsprogramma te worden goedgekeurd. Een onderhoudsprogramma met On-Condition (O/C) items kan alleen maar door ILT worden goedgekeurd en niet door een AMP-inspecteur van een CAMO.

In paragraaf 0.3 van het ILT informatiepakket staat de procedure voor goedkeuring van een Onderhoudsprogramma. Dit kan op twee manieren:

  1. Door ILT zelf (meer informatie op de ILT website)
  2. Door een Part-M subpart G-onderhoudsorganisatie:
    • De KNVVL CAMO
    • Service Center Terlet.

Procedure goedkeuring door de KNVVL CAMO
Neem voor goedkeuring van het onderhoudsprogramma contact op met een bij de CAMO aangesloten AMP inspecteurs.